Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Jak co roku pochylamy się nad tajemnicą Bożego Narodzenia, i jak co roku staje przed nami obraz Bożej Rodziny; my zadziwieni tą niepojęta miłością z radością przyjmujemy na ziemi Boga Zbawcę.

Niech miłość z narodzenia Syna Bożego nigdy w nas nie zgaśnie, a napełni nadzieją na lepsze jutro; bądźmy świadkami miłości, wnosząc światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie zgasł promyk nadziei.

Ubogaceni wewnętrznie idźmy w Nowy 2018 Rok.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych oraz sympatykom

życzenia składa

Zarząd SAK

Boże Narodzenie 2017 r.

 » Czytaj więcej: Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok  »

Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. W siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy spotkała się Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

 » Czytaj więcej: Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego  »

Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby.

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych SAKW dniach 19-20 X 2017r. odbędzie się w Poznaniu konferencja naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”. Organizatorami tego naukowego spotkania archiwistów są: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP. W ramach konferencji dwóch członków SAK wygłosi swoje referaty:

  • Mateusz Zmudziński, Bazy danych stosowane w archiwach kościelnych. Podobieństwa i różnice.
  • Ks. Roman Dworacki, PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli elektroniczna pomoc w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Szczegółowy program,

 » Czytaj więcej: Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby.  »

Konferencja i XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Toruń, 12-13 października 2017r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych oraz wszyscy pracujący w kościelnych archiwach!

Informujemy, że walny Zjazd SAK, połączony z sesją naukową odbędzie się w dniach 11-13 października 2017r. w Toruniu.

Program spotkania przesyłamy w załączniku.

 

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu SAK

dr Artur Hamryszczak -sekretarz

ks. dr hab. Robert Kufel – prezes

 » Czytaj więcej: Konferencja i XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Toruń, 12-13 października 2017r.  »

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – Kielce 2017r.

W ramach VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich (Kielce, 20 – 21 września 2017r.) organizowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Politechnikę Świętokrzyską oraz Archiwum Państwowego w Kielcach, odbędzie się panel dyskusyjny „Współpraca archiwów kościelnych z otoczeniem – możliwości i ograniczenia. Moderatorami spotkania będą: ks. Robert Romuald Kufel – Prezes SAK, Dyrektor Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze oraz Mateusz Zmudziński, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. W czasie obrad zostaną wygłoszone referaty:
ks.

 » Czytaj więcej: VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – Kielce 2017r.  »

Pierwsza w Polsce nagroda dla archiwistów – „Archiwista Wielkopolski im. Prof. Stanisława Nawrockiego”

9 czerwca 1948 roku pod auspicjami UNESCO powstała Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) – organizacja, której misją jest promowanie korzystania z archiwów oraz ich ochrona. W 2008 roku, w 60. rocznicę założenia ICA, ustanowiono 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów. Tego dnia placówki archiwalne na całym świecie przypominają o swoim znaczeniu dla zachowania zbiorowej pamięci.
Elementem obchodów tego święta w Poznaniu było spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem w ratuszu” poświęcone Powszechnej Wystawie Krajowej z 1929 roku.

 » Czytaj więcej: Pierwsza w Polsce nagroda dla archiwistów – „Archiwista Wielkopolski im. Prof. Stanisława Nawrockiego”  »

Publikacja: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych

Ukazała się wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie, książka: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, pod red. Anny Laszuk. Ze wstępu: Ciekawą i korzystną formą współpracy są konferencje naukowe gromadzące wysokiej klasy specjalistów, praktyków z różnych środowisk i młodych adep­tów tej profesji. Pozytywnym przyjęciem i odbiorem cieszyła się konferencja zorganizowana w 2011 r. w Pułtusku, której tematyka dotyczyła głównie archi­wów kościelnych, choć niejedno przedstawiane zagadnienie miało charakter uniwersalni.

 » Czytaj więcej: Publikacja: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych  »

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ochrona Dóbr Kultury. Historia Ochrony”, Olsztyn, 26-27 IV 2017r.

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM oraz Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Kortowskiego Przeglądu Prawniczego oraz kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides  i Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów organizują na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. (środa- czwartek ) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Ochrona Dóbr Kultury. Historia ochrony. Dotychczasowe konferencje – Archiwa-prawo-Kościół (2013) i Ochrona dóbr kultury.

 » Czytaj więcej: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ochrona Dóbr Kultury. Historia Ochrony”, Olsztyn, 26-27 IV 2017r.  »

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ochrona Dóbr Kultury. Historia Ochrony”, Olsztyn, 26-27 IV 2017r.

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM oraz Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Kortowskiego Przeglądu Prawniczego oraz kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides i Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów organizują na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. (środa- czwartek ) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Ochrona Dóbr Kultury. Historia ochrony. Dotychczasowe konferencje – Archiwa-prawo-Kościół (2013) i Ochrona dóbr kultury.

 » Czytaj więcej: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ochrona Dóbr Kultury. Historia Ochrony”, Olsztyn, 26-27 IV 2017r.  »