Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ukryte perły archiwistyki”, Kraków, 24 maja 2019r.

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych,  Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Ukryte perły archiwistyki, Kraków, 24 maja 2019 r.

Celem konferencji jest ukazanie przykładów cennych i nieznanych archiwaliów przechowywanych w archiwach kościelnych (diecezjalnych, parafialnych, zakonnych). Do udziału w konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy w swojej pracy naukowej i zawodowej pochylają się nad dawnymi dokumentami.

 » Czytaj więcej: Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ukryte perły archiwistyki”, Kraków, 24 maja 2019r.  »

Zintegrowany system baz danych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zaprezentowało na swojej stronie internetowej aap.poznan.pl nową wersję systemu ewidencji oraz informacji archiwalnej. W oparciu o KOHA – Open Source Library System udostępniono zintegrowaną bazę danych. Odtąd poprzez zwykłą przeglądarkę internetową w jednym miejscu można przeglądać następujące inwentarze i katalogi: Archiwalia, Księgi Metrykalne, Książki, Czasopisma, Maszynopisy.

Zintegrowany system baz danych zostanie powiększony o nowe bazy. W przygotowaniu katalogi oraz inwentarze takie jak: Nuty, Filmy,

 » Czytaj więcej: Zintegrowany system baz danych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu  »

I. Wiceprezes SAK – Ks. dr Jarosław Wąsowicza SDB nominowany do nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

W poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody w kategorii nagroda główna ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej).

Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu w czerwcu 2019 r.

 » Czytaj więcej: I. Wiceprezes SAK – Ks. dr Jarosław Wąsowicza SDB nominowany do nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego  »

Walny Zjazd SAK oraz Sesja Naukowa. Łódź, 18-20.XI.2018r.

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych SAKSzanowni członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

oraz wszyscy pracownicy archiwów kościelnych i sympatycy SAK!

Informujemy, że Walny Zjazd SAK połączony z sesją naukową odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2018 r. w Łodzi. Miejsce obrad: Uroczysko Porszewice (Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej). Podczas zjazdu będzie możliwość złożenia przez chętnych archiwistów deklaracji członkowskiej do Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SAK

 » Czytaj więcej: Walny Zjazd SAK oraz Sesja Naukowa. Łódź, 18-20.XI.2018r.  »

Medal 700-lecia dla S. Karoliny Anny Kołodziejczyk CSFB z Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego

Dnia 27 lipca 2018 r. w lubelskim Ratuszu, odbyła się uroczystość wręczenia Medalu 700-lecia (źródło i foto: gosc.pl). Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, przyznając to odznaczenie s. Karolinie Annie Kołodziejczyk CSFB z Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego zaznaczył, iż Nie tylko osoby widoczne na co dzień warte są wyróżnień. Warte są ich także te, które pracują w zaciszu archiwów lub innych instytucji. Siostrze Karolinie, która od 1993 roku pracuje w archiwum,

 » Czytaj więcej: Medal 700-lecia dla S. Karoliny Anny Kołodziejczyk CSFB z Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego  »

Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL Jana Pawła II

Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, opracowanie Maria Dębowska, Kraków 2017, wydawca: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, ss. 677.

Katalog obejmuje całość mikrofilmów przechowywanych obecnie w Ośrodku ABMK, także te, które nie zostały jeszcze odnotowane w katalogach już opublikowanych. Do takich należą, między innymi, zmikrofilmowane akta nuncjatury warszawskiej. Cały zbiór mikrofilmów, zaprezentowanych w niniejszej publikacji,

 » Czytaj więcej: Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL Jana Pawła II  »

Nowy numer: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Nr 10/2017

Ukazał się 10. numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok 2017.

Od Redakcji

W 2017 r. mija 13. rocznica od wydania pierwszego numeru ,.Archi va Ec­clesiastica”. Przy tej okazji dokonaliśmy kilka zmian w periodyku. Dotych­czasowy biuletyn naszego Stowarzyszenia nazwaliśmy rocznikiem, który otrzymał nową szatę graficzną. Zachowaliśmy przy tym numerację ciągłą (nr 10/2017). Poszerzyliśmy o nowych członków dotychczasowy skład re­dakcji, rady naukowej i recenzentów. Podzieliliśmy merytoryczną zawar­tość rocznika na następujące działy:

  • Artykuły i materiały
  • Sylwetki
  • Sprawozdania
  • Bibliografia
  • Dokumenty.

 » Czytaj więcej: Nowy numer: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Nr 10/2017  »

Zielona Góra – nowa siedziba Archiwum Diecezjalnego

Zanim zaproszeni goście zobaczyli nowe Archiwum Diecezjalne było uroczyste przecięcie wstęgi, a także wspólna modlitwa i poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń.

– Nasze archiwum zawiera różne dokumenty, księgi, fotografie, płyty, kasety, mapy czyli to wszystko co jest związane z historią naszej diecezji, ale nie tylko bo przecież z historią tej ziemi. Zadaniem archiwum jest przechowywać, zabezpieczać, ale także udostępniać te zbiorów osobom badającym dzieje naszej ziemi – przypomniał bp Tadeusz Lityński i dodał: – Życzę,

 » Czytaj więcej: Zielona Góra – nowa siedziba Archiwum Diecezjalnego  »

Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. W siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy spotkała się Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

 » Czytaj więcej: Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego  »