ADS – I. SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE

Efekty dynamicznych zmian zachodzących w dziedzinie archiwalnej widać gołym okiem. Ich wynikiem jest – co zrozumiałe w tej sytuacji – aktywność w zakresie metodyki oraz teorii archiwalnej. Z wolna wykluwa się również zarys archiwozofii – nowej nauki w łonie archiwistyki, której podwaliny wykuwane były również w siedleckim środowisku naukowym. Tymczasem archiwoznawstwo – można odnieść takie wrażenie – zostało nieco na bocznym torze. Świadczy o tym chociażby mniejsza reprezentacja archiwoznawczej tematyki na łamach czasopism naukowych w Polsce. Chcąc zapobiec tej tendencji, pobudzić na nowo tą, jakże istotną, sferę zainteresowań badawczych lub – być może – dać możliwość szerszego zaprezentowania efektów badań archiwoznawczych aktywnym w tej materii badaczom oraz niejako przypomnieć jej istotę dla kondycji archiwistyki, serdecznie zapraszamy wszystkich archiwistów państwowych i niepaństwowych jednostek organizacyjnych, archiwów kościelnych, naukowców z ośrodków akademickich i instytutów naukowych prowadzących badania w zakresie archiwistyki, a także wszystkie osoby zainteresowane historią kształtowania się zasobów archiwalnych oraz informacjami o istniejących w przeszłości i obecnie zespołach lub zbiorach archiwalnych na konferencję naukową zatytułowaną:  I SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE, której tematem będą Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane. Konferencja odbędzie się w Siedlcach w dniach 16-17 listopada 2017 roku. Referaty zostaną opublikowane. Propozycje tematów wystąpień wraz z krótkim streszczeniem należy nadsyłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: dmagier@archiwozofia.com.

  • Organizatorzy: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Archiwum UPH, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, Zakład Archiwistyki UPH, Stowarzyszenie Archiwistyka Siedlecka.
  • Wersja PDF – SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE

Źródło i grafika: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach