Biuletyn SAK

051201_214835_72_biuletynmZgodnie z Art.7 c Statutu SAK, Stowarzyszenie realizując swe cele poprzez działalność wydawniczą, publikuje Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych czyli ARCHIVA ECCLESIASTICA.

Adres Redakcji:

Prezes SAK – ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL

65-075 Zielona Góra,

pl. Powstańców Wielkopolskich 2A

skr. poczt. 178

tel./fax. 666 028 237

Kuria: tel.

(68) 451-23-30 tel.

fax. (68) 451-23-31

tel. 666 028 237

e-mail. R.Kufel@kuria.zg.pl

 

  1. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok III (2006) – Nr 3
  2. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok IV (2007) – Nr 4
  3. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok V (2008) – Nr 5
  4. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VI (2013) – Nr 6
  5. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VII (2014) – Nr 7
  6. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VI (2015) – Nr 8
  7. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VI (2016) – Nr 9