AACz Częstochowa

Inwentarze Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej

im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

 

Opracował i udostępnił

Prezes SAK – ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

 

1. KSIĘGI BISKUPIE I KURIALNE zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając przy każdej daty krańcowe, rodzaj sporządzonego zapisu, wymiary księgi, liczbę stron lub kart, język, zaś na końcu określono sygnaturę księgi wytłuszczonej w kolorze czerwonym. Ów inwentarz został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 2 (2011), s. 43-70. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

 ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg biskupich i kurialnych – format PDF

 

2. KSIĘGI KONSYSTORSKIE zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając przy każdej daty krańcowe, rodzaj sporządzonego zapisu, wymiary księgi, liczbę stron lub kart, język, zaś na końcu określono sygnaturę księgi wytłuszczonej w kolorze czerwonym. Ów inwentarz został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 2 (2011), s. 111-138. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg konsystorskich – format PDF

 

3. KSIĘGI DZIEKAŃSKIE zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając przy każdej daty krańcowe, rodzaj sporządzonego zapisu, wymiary księgi, liczbę stron lub kart, język, zaś na końcu określono sygnaturę księgi wytłuszczonej w kolorze czerwonym. Ów inwentarz został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 2 (2011), s. 71-110. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg dziekańskich – format PDF

 

4. KSIĘGI PARAFIALNE zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając przy każdej daty krańcowe, rodzaj sporządzonego zapisu, wymiary księgi, liczbę stron lub kart, język, zaś na końcu określono sygnaturę księgi wytłuszczonej w kolorze czerwonym. Ów inwentarz został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 2 (2011), s. 139-176. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg parafialnych – format PDF

 

5. AKTA PERSONALNE zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając przy wszystkich daty krańcowe, rodzaj sporządzonego zapisu, wymiary akt, liczbę stron lub kart, język, zaś na końcu określono sygnaturę akt wytłuszczonych w kolorze czerwonym. Ów inwentarz został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 2 (2011), s. 11-42. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz akt personalnych – format PDF

 

6. KSIĘGI WÓJTOWSKIE I MIEJSKIE zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając przy każdej daty krańcowe, rodzaj sporządzonego zapisu, wymiary księgi, liczbę stron lub kart, język, zaś na końcu określono sygnaturę księgi wytłuszczonej w kolorze czerwonym. Ów inwentarz został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 2 (2011), s. 177-186. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg wójtowskich i miejskich – format PDF

 

7. KSIĘGI METRYKALNE zostały skatalogowane parafiami w układzie alfabetycznym, zaś każda z nich ma układ chronologiczny poczynając od najstarszej. Naprzód podano tytuł księgi z datami krańcowymi w kwadratowym nawiasie. Dalej w analogiczny sposób postąpiono z rodzajem księgi. Następnie podano sposób spisania księgi, jej rozmiar, liczbę stron lub kart, język oraz sygnaturę wytłuszczoną w kolorze czerwonym. Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 1 (2011), s. 13-107. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg metrykalnych AACz – cz. I – format PDF

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg metrykalnych AACz – cz. II – format PDF

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg metrykalnych AACz – cz. III – format PDF

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg metrykalnych AACz – cz. IV – format PDF

ks. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg metrykalnych AACz – cz. V – format PDF

 

Dodatkowo możesz sprawdzić: Katalogi zdigitalizowanych ksiąg z Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (zobacz tutaj).