Events: 1st Grudzień 2018

Obradująca 23 listopada 2003 r. na Jasnej Górze w Częstochowie Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła Statut Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Następnie zgodnie z kan. 114 par. 1 i kan. 116 par. 2 oraz na podstawie kan. 312 par. 1 pkt 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego i art. 8 Statutu, Konferencja Episkopatu Polski erygowała Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach, jako publiczne stowarzyszenie wiernych o zasięgu ogólnopolskim. Stosowny dekret w tej sprawie w dniu 1 grudnia 2003 r.

 » Czytaj więcej: Rocznica erygowania SAK – 1 grudnia 2003r.  »