Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby.

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych SAKW dniach 19-20 X 2017r. odbędzie się w Poznaniu konferencja naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”. Organizatorami tego naukowego spotkania archiwistów są: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP. W ramach konferencji dwóch członków SAK wygłosi swoje referaty:

  • Mateusz Zmudziński, Bazy danych stosowane w archiwach kościelnych. Podobieństwa i różnice.
  • Ks. Roman Dworacki, PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli elektroniczna pomoc w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Szczegółowy program, zobacz na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu – tutaj.