Nowa publikacja Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

W serii wydawniczej „Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku” ukazała się nowa publikacja pt. „Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1637-1775)”. Publikacja przygotowana została pod redakcją naukową dr hab. Haliny Dudały, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej „Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638-1775)”, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2016 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do publikacji dołączona została płyta kompaktowa z zapisem trzech antyfon w wykonaniu Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis.

Tekst i grafika: archiwum.archidiecezja.katowice.pl