Nowy nr konta bankowego – Komunikat Zarządu SAK

Uprzejmie informujemy:

aktualny numer konta bankowego
Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

PKO BP SA 21 1020 5402 0000 0902 0376 1095

Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej 30 zł na rok.

Sekretarz SAK – dr Artur HAMRYSZCZAK