VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – Kielce 2017r.

W ramach VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich (Kielce, 20 – 21 września 2017r.) organizowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Politechnikę Świętokrzyską oraz Archiwum Państwowego w Kielcach, odbędzie się panel dyskusyjny „Współpraca archiwów kościelnych z otoczeniem – możliwości i ograniczenia. Moderatorami spotkania będą: ks. Robert Romuald Kufel – Prezes SAK, Dyrektor Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze oraz Mateusz Zmudziński, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. W czasie obrad zostaną wygłoszone referaty:
ks. Robert Romuald Kufel (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze), Gromadzenie archiwaliów kościelnych a współpraca z twórcami materiałów archiwalnych proweniencji kościelnej (na przykładzie archiwum diecezjalnego)

  • ks. Paweł Wolnicki (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Kościoły i inne związki wyznaniowe, jako beneficjenci projektów archiwalnych
  • o. Roland Prejs (OFMCap), Akta grupy A i B. Niektóre zagadnienia klasyfikacyjne
  • Mateusz Zmudziński (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej), Użytkownicy w archiwach kościelnych – możliwości i ograniczenia płynące ze współpracy z użytkownikami
  • ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Udostępnianie materiałów archiwalnych – teoria i praktyka

***
Zobacz – Szczegółowy program VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich
Źródło i grafika: www.kielce.ap.gov.pl